RENERALI

RENERALI

UBEZPIECZENIE MASZYN I SPRZĘTU ROLNICZEGO
 

⇒ Jesteś właścicielem maszyny rolniczej, sprzętu, np.: ciągnika rolniczego, kombajnu, agregatu uprawowo-siewnego, opryskiwacza, innej maszyny samobieżnej, ciągnionej lub zawieszanej?

⇒ Zdajesz sobie sprawę z dużego prawdopodobieństwa wystapienia w gospodarstwie rolnym zdarzeń losowych, takich jak ogień, wypadek, kradzież lub rabunek?

⇒ Chcesz finansowo zabezpieczyć posiadane maszyny przed skutkami realnych zagrożeń?

 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY !!!!!

 

GENERALI Agro Ekspert


GENERALI Agro Ekspert to ubezpieczenie majątkowe, dzięki któremu możesz chronić maszyny i sprzęt rolniczy Twojego gospodarstwa przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą. Wypłacone odszkodowanie pozwoli Tobie na naprawę lub zakup maszyn. Pomyśl o ubezpieczeniu już teraz.

 

Korzyści 


  • Zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny rolniczej.

  • Brak udziału własnego (w zależności od wariantu ubezpieczenia).

  • Brak potrąceń amortyzacji części maszyny (w przypadku maszyn nie starszych niż 3, 5 lub 10 lat w zależności od wariantu). 

  

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?


GENERALI Agro Ekspert obejmuje następujące ubezpieczenia:

  • odpowiedzialność cywilna (OC) pojazdów mechanicznych
  • maszyny rolnicze (Agro Casco)
  • od ognia i innych zdarzeń losowych
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów
  • odpowiedzialność cywilna (OC) z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich
  • Ochrona Prawna (OP)

 

Szczegóły pod numerem telefonu: 665 700 421

Wróć