Niewymagające użycia rąk naprowadzanie dla wszystkich modeli

Niewymagające użycia rąk naprowadzanie dla wszystkich modeli

Zautomatyzowane i precyzyjne systemy sterowania dla flot mieszanych

Nasz modułowy system zapewnia maksymalną elastyczność: układ sterowania jest zintegrowany w układzie hydraulicznym ciągnika, można też skorzystać z popularnej opcji kierownicy AutoTrac Universal. Oferujemy jednak także nowe rozwiązanie dla zaaprobowanych maszyn z interfejsem ISOBUS TIM1.
Możliwość wyboru różnego rodzaju wyświetlaczy: od małych do dużych. Mogą być aktywowane tylko pod kątem systemu AutoTrac, który znany jest ze swojej niezawodności i precyzji lub też pod kątem sterowania sekcjami w przypadku chęci dodatkowych oszczędności.

 

Skonfiguruj zautomatyzowane rozwiązanie w zakresie naprowadzania zgodnie z własnymi potrzebami — od najlepszego pioniera na rynku.

Niezależnie od tego, z jakiej maszyny korzystasz, John Deere AutoTrac umożliwia szybkie wykrywanie ścieżki oraz niezawodną pracę. Wybierz jednostkę sterującą AutoTrac Universal, rozwiązanie GREENFIT naszego partnera, firmy Reichhardt czy też nasz nowy standard ISOBUS TIM.

Wróć